Aktuální informace

Opatření a omezení při soutěžích družstev v souvislosti s nemocí covid-19

Opatření a omezení při soutěžích družstev v souvislosti s nemocí covid-19

 

Soutěže družstev, které organizuje Pražský tenisový svaz, jsou sportovní akcí a vztahují se na něj ustanovení bodu 15. a 15. odst. e) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021.

 

Pro areály, kde se soutěže odehrávají platí ustanovení bodu 4. odst. c) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021.

 

Z ustanoveních výše uvedeného opatření vyplývá a stanovujeme tyto podmínky konání soutěží družstev:

1. Obecně platí, že počet osob v době konání utkání nesmí v areálu a jednom okamžiku přesáhnout 100. Pokud je v jednom areálu více utkání v témže čase, stále platí limit 100 osob. Po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

2. V případě, že je v areálu přítomno více než 10 osob, musí prokázat, že splňují podmínky:

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

3. V případě hráčů a hráček, tedy osob přímo se účastnících soutěže, platí, že při hře nemusí používat ochranu dýchacích cest. Před zahájením soutěže prokáží, že splňují:

 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě 2, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

4. Družstvo, které nastupuje k soutěži odpovídá za splnění výše uvedených podmínek. Kapitáni družstev jsou pověřeni Pražským tenisovým svazem k provedení kontroly splnění podmínek svého družstva a odpovídají za její správné vyhodnocení. Družstvo je dále v jakémkoliv okamžiku povinno prokázat splnění podmínek při případné kontrole ze strany PTS.

5. Evidenci osob účastnících se soutěže obstarává zápis o utkání. Nejen z tohoto důvodu žádáme kapitány, aby zápis vyplňovali pravdivě a nepsali hráče, kteří nebyli přítomni. Kapitáni družstva, případně jiná, mateřským klubem pověřená osoba, uchovávají po dobu 30 dnů zápis o utkání pro potřeby hygienické stanice. Kapitán nebo uchovávají zápisy pouze svého družstva. Zápis je doplněn o kontakty na účastníky soutěže.

6. Vnitřní prostory klubu jsou uzavřeny. V provozu je pouze WC, a to v režimu přítomnosti maximálně jedné osoby v jednom okamžiku (muži/chlapci a ženy/dívky odděleně) a povinnosti dezinfekce rukou před vstupem na toaletu

7. Hráči mezi sebou nepřichází do styku. Při střídání stran je doporučeno, aby každý hráč střídal na protilehlé straně než jeho soupeř. V případě čtyřhry střídá každá dvojice na protilehlé straně dvorce než jeho soupeř

 

Shrnutí:

Zahajujeme soutěže družstev a dodržujeme že:

− v areálu není více jak 100 osob,

− kontrolujeme splnění podmínek o testování, prodělání covidu, očkování (pro hráče postačí splnění podmínek bodle bodu 3)

− dětí do 6 let se kontrola netýká

− mimo hru nosíme ochranu dýchacích cest

− do sprchy ne, na záchod ano

− pravdivě vyplňujeme zápis, v zápisu se uvádí kontakt na jednotlivé účastníky

− držíme rozestupy

 

Prokázání bezinfekčnosti

Událost

Bezinfekčnost platí

Prodělaný COVID

180 dnů od prvního zjištění

Dvoudávkové schéma 1. očkování

více než 22 a méně než 90 dnů

Dvoudávkové schéma 2. očkování

více než 14 dnů a méně než 9 měsíců

Jednodávkové schéma 1. očkování

více než 14 dnů a méně než 9 měsíců

 celý článek v PDF ke stažení ZDE

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.