Aktuální informace

Desatero fotbalové školy HAMR

Přihlášku do fotbalové školy vyplňte ZDE:

CÍLE A ÚKOLY FOTBALOVÉ ŠKOLY HAMR: 


FŠH vznikla jako doplnění tréninku v mateřském klubu, kde mnohdy není čas ani prostor pro individuální péči o hráče.  
Ve FŠH spolupracuje kouč, hráč, rodiče a mateřský klub
FŠH zajišťuje individuální či skupinový trénink s individuálním přístupem ke každému hráči a se zaměřením na detail. FŠH se snaží nalézat a rozvíjet silné i slabší stránky hráče zábavnou, zajímavou a efektivní formou Trénink u nás je zábava i výzva.

1. CÍLE

Naším cílem je zdravý a sebevědomý hráč s kvalitně položenými základy fotbalových dovedností. Fotbalová škola HAMR pomáhá rozvíjet všechny složky sportovního tréninku-kondici, techniku, taktiku i duševní a intelektové procesy v jejich celistvosti herního výkonu. Proto respektujeme práci v klubech a nabízíme doplnění herního rozvoje. Snažíme se nabídnout rozvoj detailů, zejména individuálních dovedností s míčem, ale pomáháme hráčům i porozumět hře, různým herním situacím, což je v základu celého fotbalového rozvoje. Respektujeme věk hráče, principy všestranného rozvoje, rovnoměrně se zvyšujícího zatížení a další didaktické postupy a pedagogické zásady.

2. PROFESIONALITA

Kouči jsou na tréninky vždy připraveni, a zároveň jsou schopni reagovat na aktuální situaci i formou improvizace, aby využili nejintenzivnější formy rozvoje hráčů. Sebelepší plán nikdy nenahradí schopnost kouče cítit atmosféru tréninku a naladění hráče. Tento komplexní přístup rozvíjející celostní potenciál hráče již od dětského věku je nazýván obecně koučinkem a proto oslovení „ kouč“.

3. ODBORNOST

Všichni naši kouči mají trenérské licence UEFA, udělené Fotbalovou asociací České republiky, eventuálně další pedagogické a odborné vzdělání a nadále procházejí procesem vzdělávání v ČR i zahraničí. Využíváme to nejlepší z různých fotbalových škol a postupy opravdového koučování. Stavíme tím naše speciální „know how“, které využíváme pro hráče tak, aby je oni mohli využívat ve svých klubech.

4. JEDNOTNÝ SYSTÉM A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Tréninky jsou vedeny podle jednotného tréninkového systému, který zaručuje shodné podávání informací každému hráči od všech koučů. Trénink je postaven na nejnovějších poznatcích způsobu vedení fotbalového tréninku, ale zároveň respektuje individuální potřeby hráčů. Proto se snažíme vždy hráče poznat a zjišťujeme hned na začátku jejich motivace a potřeby. U malých dětí toto řešíme i s rodiči. Pro individualizování rozvoje hráčů je počet hráčů vždy stanoven tak, aby měl trenér možnost se věnovat intenzivně každému hráči dle v souvislosti s cílem rozvoje.

5. ZAJÍMAVOST TRÉNINKU, ZÁBAVA A TVOŘIVOST

Tréninky jsou vedeny hravou a pro hráče zajímavou formou. Vycházíme z toho, že děti i dospělí hrají fotbal pro radost. I „dril“ dovedností jde připravit zábavnou formou a i zábava přináší nároky rozvíjející vůli a pozornost. Zajímavost tréninku vzniká i tím, že je přiměřeně náročný se splnitelnými cíli. Zajímavost tréninku je zásadním východiskem k dosažení nejrychlejšího a trvalého sportovního pokroku, protože rozvíjí a využívá vnitřní motivaci. Herní a hravé principy rozvíjí tvořivost, která je zásadním prvkem moderního fotbalu.

6. TRÉNINK PRO KAŽDÉHO

Tréninkové jednotky respektují věkové a výkonností předpoklady jednotlivých hráčů. Tréninky ve Fotbalové škole HAMR jsou uzpůsobeny pro všechny věkové kategorie i výkonnostní skupiny. Realizujeme samozřejmě i tréninky dívek. Jsme schopni diagnostikovat a řešit různé oblasti vztahující se ke sportovnímu výkonu.

7. FOTBALOVÁ UTKÁNÍ

Fotbalové hry jsou nejvýznamnější součástí učení fotbalu, a proto jsou součástí každého tréninku. Učíme fotbal fotbalem. I hra 1:1 je utkání, v němž každý má svou vnitřní řeč a hraje svou vnitřní hru. Utkání v dětském věku však chápeme jako součást, nikoliv vrchol, sportovního tréninku. Nevedeme hráče k vítězství za každou cenu, ale pečujeme o zdravý a etický rozvoj osobnosti. Vracíme se ke kořenům pláckového fotbalu na kterém je postavena nejslavnější historie českého fotbalu.

8. TURNAJE, SOUSTŘEDĚNÍ A KEMPY

Fotbalová škola HAMR pořádá turnaje, i fotbalové kempy, kterých se mohou účastnit všichni bez jakéhokoliv omezení, ale v případě velkého zájmu se snažíme zvýhodnit ty, kteří již naši školu navštěvují. Pořádáme také vícedenní fotbalová soustředění v Praze i mimo Prahu a rovněž i krátkodobé kempy zaměřené na rozvoj konkrétních herních či taktických dovedností.

9. KOMPLEXNÍ PÉČE

Kouči Fotbalové školy HAMR ve spolupráci s týmem specialistů na kondici, fyziologii a regeneraci, psychologii či jiné sporty jsou připraveni Vám i Vašim dětem poskytovat špičkové sportovní služby. Věříme, že profesionální práce našich koučů a podpora areálů HAMR povede ke kvalitním sportovním výkonům a spokojenosti fotbalistů všech věkových i výkonnostních kategorií v jejich klubech.

10. ORGANIZACE A VZTAHY

Dítě můžete na trénink přivést a zařizovat své potřebné věci, ale zejména u těch nejmladších (5-11) je dobré, když je rodič přítomen, aby slyšel a viděl co se děje a informace od kouče nebyly jen zprostředkované. Z našeho pohledu je vhodné, když klubový trenér ví, že hráč navštěvuje ještě jiné tréninky proto, abychom neučili děti lhát a aby eventuálně mohla probíhat spolupráce klub FŠH pro hráče výhodná, ale respektujeme přání klientů.

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.